اخبار

١٣٩٥/٨/٦

قرارداد با بانک ملی

از تاریخ 01/08/95 قرارداد همکاری با بانک ملی ایران منعقد گردیده و این مرکز آماده پذیرش بیمه شدگان محترم این بانک می باشد.

١٣٩٥/١٢/٢٢

اعلان ساعات کاری قبل و بعد از ایام نوروز

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نارمک تاپایان 13 فروردین ماه تعطیل و از روز 14 فروردین ماه آماده خدمتگزاری مراجعین محترم می باشد. "سالی همراه با سلامتی و شادی برایتان آرزومنديم."

١٣٩٥/٩/١٠

اخبار آزمایشگاهی

مفتخریم به استحضار برسانیم در این مرکز آزمایشات الکتروفورز هموگلوبین ، الکتروفورز پروتئین های سرم و اندازه گیری هموگلوبین A1c ، با دستگاه تمام اتوماتیک Sebia انجام می گردد....

١٣٩٨/٦/١٢

آگهی استخدام

🌼🍃🌸🍃🌺🍃🌸🍃🌺 آگهي دعوت به همكاري : از دارندگان مدرك کارداني یا کارشناسي علوم آزمایشگاهی جهت شیفت عصر مسلط به بخش هورمون، از طريق مصاحبه دعوت به همكاري می شود. تلفن تماس: ٧٧٩٤٧٤٠١ 🌼🍃🌸🍃🌺🍃🌸🍃🌺