آیا مصرف قرص لووتیروکسین قبل از انجام آزمایش تیروئید بلامانع است؟

لووتیروکسین باید صبح ناشتا حداقل نیم ساعت و ترجیحاً یکساعت قبل از صبحانه و فقط همراه با آب خالص میل شود. هدف از این دستورالعمل دستیابی به پایداری و ثبات و جلوگیری از نوسان در اندازه گیری هورمون های تیروئید می باشد. مصرف این قرص قبل از انجام آزمایش بلامانع است ولی اگر پزشک شما آزمایش Free T4 درخواست کرده باشد صبح روز انجام آزمایش از مصرف لووتیروکسین خودداری نموده و به بعد از انجام آزمایش موکول کنید.