آیا نوشیدن آب در طول مدت ناشتایی مجاز است؟

بله ، بهتر است از روز قبل از انجام آزمایش آب بیشتری بنوشید و این کار را تا صبح روز آزمایش ادامه دهید. نوشیدن بیش از اندازه آب ضرورتی ندارد ، برای یک فرد بالغ نوشیدن 1.8 لیتر ( معادل 7 لیوان ) آب در طول شبانه روز کافی است. نوشیدن آب کافی مانع از افت فشار خون در زمان خونگیری می شود و تأثیری بر روی نتایج آزمایش های خون شما نخواهد داشت.