مدت زمان ناشتایی در نوزادان چقدر است؟

آزمایشهای تجویزی برای نوزادان معمولاْ نیازی به ناشتا بودن ندارند ولی اگر آزمایشی نیاز به ناشتایی داشته باشد ( برای مثال کلسیم) 3 الی 4 ساعت ناشتایی کافی است و توصیه می شود نیم ساعت قبل از نوبت شیردهی بعدی در آزمایشگاه حضور داشته باشید. مثلاْ اگر نوزاد شما هر 4 ساعت شیر می خورد ، سه تا سه ونیم ساعت قبل از آخرین تغذیه نوزاد با شیر ، به آزمایشگاه مراجعه فرمایید.