آیا آزمایش ادرار نیاز به ناشتا بودن دارد؟

خیر، قبل از انجام آزمایش مقداری آب بنوشید تا مطمئن شوید قادر به تهیه مقدار کافی از نمونه ادرار هستید اما از نوشیدن مقدار زیاد آب خودداری کنید چون باعث رقیق شدن ادرار و ارائه گزارش نادرست خواهد شد. نوشیدن یک یا دو لیوان آب یا شیر یا آب میوه جهت ایجاد آمادگی برای آزمایش ادرار کافی است. اولین ادرار صبحگاهی برای انجام آزمایش ارجحیت دارد .در صورتیکه آزمایش کشت ادرار برای شما درخواست شده لطفا جهت اطلاعات بیشتر به بخش«  آمادگی قبل از آزمایش  »مراجعه فرمائید.