آیا آزمایش مدفوع نیاز به ناشتایی دارد؟

خیر نیاز به ناشتا بودن نیست. جهت دریافت اطلاعات بیشتر به بخش « آمادگی قبل از آزمایش » مراجعه فرمایید.